the anthropocene index

collapse

menu>

No Future Open Call / Magda Buczek / XS Warszawa / 21-27.04.2016

2016-04-23

Ideologie związane z pojęciem antropocenu zachęcają do śmiałego projektowania przyszłości. Problemy o skali planetarnej, takie jak zmiana klimatu, utrata bioróżnorodności, czy zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody, wymagają gotowości do ponadnarodowej współpracy. Często jednak w projektowaniu rozwiązań, które mogłyby być aplikowane w różnych częściach świata, powtarza się podobne wzory nierówności i dominacji, jakie kształtują zglobalizowaną politykę, życie społeczne i ekonomiczne. Wiara w przyszłość gatunku ludzkiego, a właściwie tej jego części, która obecnie radośnie konsumuje większość zasobów i produkuje największe ilości odpadów, wyrażana jest przykładowo przez zwolenników geoinżynierii i rozwiązań technokratycznych. Twierdzą oni, że problem eksploatacji ludzi i nie-ludzi rozwiąże sztuczna chmura, bakteria zjadająca plastik, albo promocja energii odnawialnej. 
W narracji o kryzysie środowiskowym koniec świata i gatunku ludzkiego wydaje się tak samo niewyobrażalny jak koniec kapitalizmu, a poczucie, że każde działanie jest wpisane w logikę systemu, nie pomaga w proponowaniu odważnych sposobów na przekroczenie tego impasu. Dominujące siły globalizacyjne, najczęściej zamieniające dobra wspólne, pracę (także troski) ludzi i nie-ludzi bardzo poważnie podchodzą do wyobraźni. Jeżeli ma ona status faktu społecznego (Arjun Appadurai), m. in. jest czymś niemniej realnym, jak wynagrodzenie za pracę, czy prawa człowieka, propozycje alternatywy powinny mieć podobnie silny status. Przestańmy więc mówić, że nie ma nic poza globalnym kapitalizmem. Przyszłość jest tu i teraz. 


 


Magda Buczek "No Future Open Call"

Praca Magdy Buczek "No Future Open Call", którą będzie można oglądać w XS od 21 do 27 kwietnia 2016 jest dla nas „maszyną mobilizacyjną", angażującą do myślenia o alternatywie tu i teraz. Film Magdy nawiązuje do filmików-instruktaży na youtube, "The Way Underpants Really Are" Cynthii Maughan, politycznych selfie, blogów modowych, ale także aktywizmu lat 80. Seria haseł dotyczących przyszłości zostaje ucieleśniona i wprawiona w ruch, najpierw poprzez film, następnie poprzez ponowne przekazanie koszulek właścicielom i publiczności . Być może w XS wyobrażenia tego, co po patriarchacie i kapitalizmie, marzenia o anty-opresyjnym języku, ekonomii daru, o związkach walczących zarówno o prawa pracowniczek, jak i środowisko, wydają nam się mało rewolucyjne. Sprawdźmy jednak, jak takie postulaty będą działać, kiedy nosicielki koszulek wyjdą na ulicę, do instytucji, urzędów, domów, kościołów i zaczną walczyć o rzeczywistość przyszłości od zaraz. 

 

Magda Buczek w swoich pracach łączy gatunki wizualne, jak fotografia i wideo z tekstem, performansem oraz materiałem zawłaszczonym. Tworzy intermedialne kolaże inspirowane mitologiami kultury popularnej i narracjami na styku jezyka komunikacji wirtualnej i rzeczywistej. Jej prace to często projekty o otwartej strukturze czasowej, z udziałem członków rodziny, przyjaciół i ochotników, historie budowane wokół osobowości poszczególnych bohaterów. Więcej na temat artystki i jej prac: www.magdabuczek.pl

 

Antropocen// XS


Antropocen to nazwa epoki, w której człowiek zdominował inne gatunki oraz przekształcił powierzchnię planety i jej skład geochemiczny. Niektóre konsekwencje tego ekspansywnego stosunku do środowiska to zmiana klimatu, utrata bioróżnorodności, zanieczyszczenie powietrza. Są to problemy o skali planetarnej, które zmieniają życie społeczne oraz wpływają na politykę i gospodarkę.
Co to oznacza dla sztuki? 

Antropocen// XS to mikro-konferencja poświęcona roli sztuki w kontekście aktualnego kryzysu ekologicznego. Co miesiąc, od stycznia do kwietnia, podczas cyklu czterech spotkań w XS, zaprezentowane zostaną różnorodne działania artystyczne, odnoszące się do relacji pomiędzy człowiekiem i jego postnaturalnym środowiskiem. Antropocen dociera do nas poprzez zmysły. To one informują nas, że mamy do czynienia z toksycznym powietrzem albo ekstremalnym zjawiskiem pogodowym. Estetyka, a więc i sztuka odgrywają istotną rolę w procesie zrozumienia sposobów funkcjonowania złożonych systemów ekologiczno-społecznych. 

Kuratorka: Aleksandra Jach 

 

top