the anthropocene index

creativity

menu>

Jak pracować w grupie? 6. Jakie narzędzia masz do dyspozycji?

2020-03-27


Przede wszystkim możesz użyć samej/ego siebie. Stając przed grupą, wysyłasz całą masę werbalnych i niewerbalnych komunikatów, które na nią wpływają. Istotny jest sposób w jaki mówisz, zachowujesz się, wchodzisz w relacje. Ważne jest też to jak wyglądasz. To może wydawać się stresujące, ale kiedy przyjrzysz się temu bliżej, zrozumiesz, że nie ma jakiejś złotej zasady dotyczącej tego, jak osiągnąć facylitatorski sukces. To jak poszukiwanie tęczowego jednorożca, albo idealnego związku ;) W przyrodzie takie rzeczy nie istnieją. Co można zrobić? Banał - być autentyczną/ym, a więc świadomą/ym swoich potrzeb i emocji, uważną/ym na reakcje innych i otwartą na to, co się wydarzy w grupie.

Masz też do dyspozycji praktyki, które mogą być dla Ciebie wsparciem. Jest to neutralne słuchanie, zadawanie pytań, parafrazowanie i syntetyzacja, podsumowywanie dyskusji, zapisywanie pomysłów, dbanie o realizowanie planu spotkania i testowanie założeń.

Przydatne mogą być także wizualizacje pomysłów i rozwiązań, burze mózgów, ustalenie priorytetów, analiza przyczyn i źródeł, analiza pola sił, analiza GAPtablice decyzyjne

Warto sprawdzić z grupą podczas spotkania, albo jeszcze wcześniej przygotowując się do niego, które narzędzia warto zastosować, albo przynajmniej mieć je pod ręką.

Tekst powstał na podstawie książki Ingrid Bens, Facilitating with Ease! Core Skills for Facilitators, Team Leaders and Members, Managers, Consultants, and Trainers, 2012
top