the anthropocene index

creativity

menu>

Jak pracować w grupie? 10. Co z tą asertywnością?

2020-04-06


Trochę o asertywności.

Może się źle kojarzyć, ponieważ została zniekształcona przez interpretacje, które kojarzą się z odmawianiem. Asertywność jest znacznie fajniejsza. ;)

Otóż jest to umiejętność wyrażania własnego zdania i emocji w sposób bezpośredni oraz otwarty, ale uwaga - bez naruszania granic drugiej osoby.

Asertywność wspiera neutralną postawę, którą przyjmuję podczas spotkań. I nie jest to w żadnym wypadku pasywność. Jeżeli masz takie skojarzenia, to przyjmując rolę facylitatora/ki, możesz skończyć jako osoba robiąca notatki.

Ważne jest to, że nie ingeruję w treść spotkania, ale pozostaję asertywa, ponieważ chcę zadbać o jakość procesu grupowego. Dotyczy to zarówno agendy spotkania, jak i propozycji narzędzi, porządku wypowiedzi itd.

Asertywność przydaje się szczególnie wtedy, gdy pojawiają się osobiste przytyki, albo innego rodzaju agresywne, bądź niemiłe zachowania. Jak facylitować konflikt to osobne i duże zagadnienie, ale podążając za Ingrid Bens wklejam poniżej listę działań lub interwencji, które można podjąć, kiedy sytuacja jest napięta. Jak zauważycie, nie mają one nic wspólnego z byciem osobą pasywną.

- prośba o zachowanie norm spotkania
- proszenie o wypowiedź cichych osbób
- zatrzymanie, by sprawdzić jak idzie proces grupowy
- dbanie o ramy czasowe i przerwy
- interwencje, kiedy pojawia się niemiłe zachowanie
- zadawanie wnikliwych pytań
- dopasowanie formy spotkania
- podsumowanie dyskusji
- dbanie o odpowiednie domykanie dyskusji
- dbanie o plan działania
- dbanie o ewaluację działań


Tekst powstał na podstawie książki Ingrid Bens, Facilitating with Ease! Core Skills for Facilitators, Team Leaders and Members, Managers, Consultants, and Trainers, 2012

top