the anthropocene index

creativity

menu>

Jak pracować w grupie? 11. Język facylitacji

2020-04-07


Dla niektórych osób będzie on bardzo specyficzny. Dla innych okaże się być wspaniałą przygodą, albo wyzwaniem, które chcą podjąć. W skrócie, polega on na nieoceniającym komentowaniu zachowania osób oraz tego, co i w jaki sposób mówią.

Mogę się posługiwać konkretnymi technikami jak:

- parafrazowanie
- opisywanie zachowania
- opisywanie uczuć
- sprawdzanie sposobu postrzegania sytuacji, zachowania, słów

Parafrazowanie zakłada opisywanie własnymi słowami to, co druga osoba chce przekazać.

Przykłady:

Czy dobrze rozumiem, że...?
Słyszę, że mówisz...

Parafrazowanie przydaje się w sytuacjach zapętlenia lub konfliktu. Pozwala usłyszeć się nawzajem uczestnikom grupy.

Opisywanie zachowania dotyczy specyficznych działań innych osób, bez oskarżania, generalizacji i interpretacji.

Przykłady:

Zauważyłam, że tylko połowa osób mówiła do tej pory.
Zauważayłam, że kilka osób patrzy na swoje telefony.

Opisywanie uczuć dotyczy identyfikowania emocji poprzez używanie metafor.

Przykłady:

Czuję, że nie mamy już energii.
Czuję, że doszliśmy do ściany.

Sprawdzanie sposobu postrzegania sytuacji, zachowania, słów osoby, żeby sprawdzić, czy moje wrażenie i jego odczytanie jest właściwe.

Przykłady:

Wydajesz się być zdenerwowana komentarzem osoby x. Czy tak jest?
Wydajesz się być rozkojarzona. Czy coś odwraca twoją uwagę?


Tekst powstał na podstawie książki Ingrid Bens, Facilitating with Ease! Core Skills for Facilitators, Team Leaders and Members, Managers, Consultants, and Trainers, 2012

top