the anthropocene index

creativity

menu>

Jak pracować w grupie? 12. Struktury rozmów

2020-04-09


Rozmowa jest podstawą w facylitacji. Można je podzielić na takie, w których ważne jest podjęcie jakiejś decyzji i pozostałe. Każdy typ rozmowy wymaga innych sposobów zarządzania nią.

W burzach mózgów, dzieleniu się informacjami i pomysłami, dyskusji o preferencjach nie ma elementu oceny czy pozycjonowania. W takich sytuacjah zazwyczaj zapisuję to, co jest mówione, bez sprawdzania czy pozostałe osoby myślą podobnie.

W dyskusjach, które mają pomóc nam podjąć jakąś decyzję istotne jest, żeby doszło do porozumienia między członkiniami/ami zespołu. Wymaga to odpowiedniego wyklarowania idei poprzez dyskusję i podsumowania. W tym wypadku koncentruję się na opinii grupy.

Tekst powstał na podstawie książki Ingrid Bens, Facilitating with Ease! Core Skills for Facilitators, Team Leaders and Members, Managers, Consultants, and Trainers, 2012

top