the anthropocene index

creativity

menu>

Jak pracować w grupie? 16. Robienie notatek podczas spotkania

2020-04-20

Zdaję sobie sprawę z tego, jak bardzo nie atrakcyjny jest ten temat dla wielu osób. Robienie notatek to koszmar, który ciągnie się za nami jeszcze ze szkoły. Być może pamiętamy przymus ich robienia i jeszcze ten ścisk w żołądku, że potem trzeba będzie je przeczytać i wykuć.

Ja uważam, że umiejętność robienia notatek jest kluczowa do przeżycia ;) Przydaje się w codziennych zmaganiach (listy "to do" z zakupami, albo podziałem obowiązków) i w pracy. W facylitacji, sposób zapisywania tego, co się wydarzyło, wymaga dużej biegłości, ponieważ musisz stworzyć tekst, który będzie zwarty i krótki, a jednocześnie zrozumiały dla wszystkich.

Można to robić na flipchartach, karteczkach, elektronicznych tablicach. Ważne jest to, żeby ludzie potrafili odczytać to, co jest zapisywane. Słuchanie innych, moderowanie dyskusji, zadawanie pytań - to wszystko może zużyć dużo waszej energii. Wyluzuj z pisownią, albo zapytaj uczestniczki/ów, czy widzą błędy, które trzeba poprawić.

Pisz to, co ludzie mówią. Nie parafrazuj. Jeżeli zaczniesz je poprawiać, bo uważasz, że mogą brzmieć lepiej i nie uzgodnisz tego z osobami, może to spowodować, że nie będą oni identyifkować się z tym, co zapisane. Nie musisz zapisywać całych zdań. Wybieraj hasła kluczowe, ale takie, które będą czytelne dla grupy. Jeżeli nie jesteś pewna jak coś zapisać, dopytaj, albo poproś, żeby ci podyktowano. Ucz się jak mówić i pisać jednocześnie. Używaj widocznych kolorów. Zapraszaj do robienia notatek inne osoby tam, gdzie jest na to przestrzeń.


Tekst powstał na podstawie książki Ingrid Bens, Facilitating with Ease! Core Skills for Facilitators, Team Leaders and Members, Managers, Consultants, and Trainers, 2012

top