the anthropocene index

creativity

menu>

Jak pracować w grupie? 18. Zatrudniamy facylitatorkę czy bierzemy kogoś z zespołu?

2020-04-24


Są firmy, które na stałe współpracują z facylitatorami. Pełnią oni rolę konsultantów, których można poprosić o wsparcie w razie potrzeby. Pracują w pełnym wymiarze godzin i są częścią zespołu. Czasami rolę facylitatora podejmuje osoba, która jednocześnie pełni inne obowiązki. Zarówno konsultanci zatrudnieni na pełny etat, jak i pracownicy, którzy wykonują takie działania rozumieją kulturę organizacji, są dostępni i pod ręką, ich opłacanie może być tańsze, dbają o wykorzystanie zasobów organizacji i kontynuację wypracowanych rezultatów. Facylitatorzy z wnętrza firmy mogą nie mieć odpowiedniego doświadczenia, albo  być postrzegani przez zespół jako niewystarczająco wiarygodni. Osoby te są nie są neutralne w relacjach z pracownikami, ponieważ wykonują razem inne obowiązki. Niektóre dyskusje są zbyt trudne, by prowadziła je osoba z wewnątrz.

Współpraca z zewnętrzną facylitatorką daje inne korzyści. Często widziana jest ona jako bardziej wiarygodna i neutralna niż osoba z firmy. Może mieć większe doświadczenie. Nie ma wcześniejszych relacji z pracownikami, przez co może podejmować trudniejsze decyzje i jest opłacana za konkretną propozycję procesu oraz jego adekwatne przeprowadzenie. Zewnętrzna facylitatorka musi jednak wcześniej zrobić odpowiednią analizę działania firmy i zbudować zaufanie, co wymaga czasu. Może nie do końca rozumieć, jakie osobowości mają pracownicy. Zewnętrzna facylitatorka nie zawsze jest w stanie zadbać o kontynuację pracy w zespole.


Tekst powstał na podstawie książki Ingrid Bens, Facilitating with Ease! Core Skills for Facilitators, Team Leaders and Members, Managers, Consultants, and Trainers, 2012

top