the anthropocene index

creativity

menu>

Jak pracować w grupie? 19. Twoja postawa jako narzędzie facylitacji

2020-04-26


To jest oczywiste, ale warte podkreślania na każdym kroku. Jesteś narzędziem facylitacji. Bez Ciebie i Twojego udziału oraz odpowiedniej postawy, trudno będzie osiągnąć porozumienie z grupą. Nie wszystko zależy od Ciebie. Każda grupa ma swój klimat. Jednocześnie, Twoje zachowanie i reakcje mogą wpłynąć znacząco na proces.

1. Bądź dobrze poinformowana. Przygotuj się do spotkania. Zbierz jak najwięcej informacji o grupie, kulturze organizacji, potrzebach i celach. Zbuduj sobie obraz grupy zanim się z nią spotkasz.

2. Bądź optymistyczna. Nie antagonizuj, nie bądź cyniczna, albo nie zainteresowana. 

3. Szukaj porozumienia. Na tym polega facylitacja. Napięcia i konflikty nie znikają, ale szukamy rozwiązania, które będzie do przyjęcia przez większość, a najlepiej przez wszystkich.

4. Bądź elastyczna. Zawsze masz plan, ale jesteś gotowa, żeby go zaadaptować na potrzeby sytuacji. 

5. Staraj się rozumieć innych. Jeżeli spotykasz się z antagonistycznym, cynicznym, ironicznym zachowaniem, staraj się widzieć je w kontekście miejsca pracy. Być może wynika ono z napięć bądź stresu w miejscu pracy.

6. Bądź czujna. Obserwuj co się dzieje w grupie, reagu i adaptuj się. 

7. Bądź twarda. Facylitacja to nie jest zajęcie pasywne, ale aktywność wymagająca asertywności. 

8. Nie staraj się błyszczeć. To nie ty jesteś w centrum, ale grupa. Nie mów zbyt wiele. Nie nadużywaj swojej pozycji. Tekst powstał na podstawie książki Ingrid Bens, Facilitating with Ease! Core Skills for Facilitators, Team Leaders and Members, Managers, Consultants, and Trainers, 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

top