the anthropocene index

creativity

menu>

Jak pracować grupie? 24. Tworzenie norm

2020-05-11

Każdy zespół chce wypracować sobie swoje normy. Odbywa się to w działaniu, albo na osobnych spotkaniach, na których osoby rozmawiają na ten temat. To ważny moment w procesie kształtowania się zespołu. Konflikty, napięcia, próby znalezienia nowych sposobów komunikacji wymagają struktury pozwalającej im ewoluować w stronę zasad, norm, reguł i ram do wspólnego działania. Dają poczucie bezpieczeństwa, bo w procesie ich ustalania, zostają zaadresowane indywidualne potrzeby i przeniesione na poziom kolektywny. Już wiesz, że nie tylko ty tak masz, że potrzebujesz przestrzeni do wypowiedzi, albo regularnych spotkań, ale inne osoby z Twojego zespołu mają podobnie i w procesie tworzenia norm możecie się umówić na te różne rzeczy.

Co może być przydatne na tym etapie?

Kwestionariusze z pytaniami dotyczącymi organizacji pracy, podziału obowiązków i celów. Można także użyć analizy pola siły i zapytać osoby co działa dobrze, a co wymaga zmiany. Warto zachęcać członkinie i członków zespołu do dawania sobie konstruktywnego feedbacku. 

 

 

 

top