the anthropocene index

creativity

menu>

Jak pracować w grupie? 27. Etapy rozwoju zespołu i pomysły na facylitację

2020-05-18

1. Jeszcze grupa, a nie zespół. 

Osoby, które niezbyt dobrze się znają, nie mają ustalonego celu, zasad współpracy, role w zespole nie są od siebie uzależnione. 

Co robić? Ćwiczenia rozgrzewające, stworzyć wspólny cel i zasady, określić role oraz odpowiedzialność, opowiedzieć o procesie, zachęcić do udziału. 


2. Formowanie zespołu.

Członkinie/owie zespołu są niepewni swoich pozycji, niskie zaufanie i zaangażowanie, potrzeba nadania kierunku. 

Co robić? Tak jak wyżej. Dawać wsparcie i strukturę dla wspólnych działań.


3. Burza.

Problemy z wykonywaniem zadań, brak zaangażowania w proces, nieefektywne zarządzanie, konflikty, frustracja, odrzucenie liderki/a. 

Co robić? Akceptacja napięć, pozostanie neutralną, dbanie o poczucie bezpieczeństwa, pomoc dla grupy w rozwiązywaniu problemów, zachęcanie do otwartej komunikacji, słuchanie, adresowanie konfliktu, kolektywne rozwiązywanie problemów.


4. Spełnienie. 

Wysoka produktywność, konflikty zarządzane przez grupę, świadomość celu, klarowność ról i obowiązków, facylitowanie wewnątrz grupy. 

Co robić? Współpraca z członkiniami/ami zespołu, wspieranie ekspertyzą i celebrowanie sukcesu, wspólne tworzenie agend, dzielenie się obowiązkami facylitacyjnymi. 

 

 

 

 

 

top