the anthropocene index

creativity

menu>

Jak pracować w grupie? 29. Wspieranie efektywnych zachowań

2020-05-25

Czasami pracujesz z grupami, które są wyjątkowo wymagające. Jest w nich wiele osób, które nie chcą / nie potrafią komunikować się bezprzemocowo, klarownie, przyjaźnie, na temat. Między ludźmi jest napięcie. Nie dają sobie dokończyć zdania. Przeskakują między pomysłami, zamiast starać się zrozumieć siebie nawzajem. 

Jak coś wspólnie wypracować w takich warunkach? Czasami warto zwolnić i porozmawiać z osobami o tym, co się dzieje w grupie. Można zapropoować ćwiczenie wokół efektywnych zachowań. Zaproś osoby do rozmowy, odegrania scenek, zrobienia notatek na temat tego, jak odbieramy tę sytuację. Zapytaj, czy możemy dodać jakieś zasady do kontraktu, umówić się na coś. 

Jakie zachowania warto wspierać?

- aktywne słuchanie (kontakt wzrokowy, parafrazowanie)
- wspieranie (sugestie, pytania, parafrazowanie)
- sondowanie (pytania, odkrywanie tego co pod powierzchnią)
- klaryfikowanie (prośba o więcej informacji, rozwianie wątpliwości)
- proponowanie (sugestie, idee, rozwiązania, propozycje)
- podsumowanie (łączenie pomysłów różnych ludzi)
- harmonizowanie (szukanie podobieństw)
- zarządzanie konfliktem (słuchanie różnych perspektyw, szukanie wspólnych rozwiązań)

Niefektywne zachowania:

- "tak, ale..." (dyskredytowanie innych)
- blokowanie (stawanie na drodze do zmiany, dyskusji, rozwiązań)
- ostentacja (zwracanie uwagi na siebie)
- zmiana tematu 
- dominacja 
- rezygnacja z udziału (odsuwanie się, brak zaangażowania)
- bycie w opozycji
- krytykowanie (negatywne komentarze)
- personalne komentarze (obrażanie innych osób, ocena)

  

top