the anthropocene index

creativity

menu>

Jak pracować w grupie? 33. Spotkaliśmy się tutaj, żeby podjąć decyzję...

2020-06-24

Macie problem z podjęciem decyzji. Na jakikolwiek temat. Każdy jest ważny dla osoby albo grupy, która go wnosi. Pomaganie grupie w takich sytuacjach jest jednym z istotnych zajęć facylitatorki. Podejmowanie decyzji wymaga "odrobienia pracy domowej", tzn. wiedzy o tym, w co się dzieje w chwili obecnej i co się stanie, jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie kroki. To także wzięcie pod uwagę pomysłow osób zarządzających, które wcześniej nie były konsultowane z grupą. To odniesienie do propozycji osób, które zazwyczaj dominują innych na spotkaniach. To decyzja, na ile grupa jest uprawniona do proponowania rozwiązań i co się stanie z jej pomysłami? Czy zostaną wdrożone, czy tylko wzięte pod uwagę? To emocje związane z dotychczasowym stylem pracy i sposobem podejmowania decyzji.

Przed spotkaniem warto się upewnić, że: 

- wszyscy wiedzą, jaki jest cel spotkania

- grupa jest świadoma swojego wpływu na decyzję 

- grupa rozumie proces dochodzenia do rozwiązania problemu i akceptuje go 

-  pomysły wszystkich członkiń i członków grupy uznawane są za tak samo ważne 

- spotkanie kończy się konkretnym podsumowaniem i propozycją kolejnych kroków
 

Upoważnienia grupy wynikają ze stylu zarządzania w organizacji. 

1. Zarząd decydujący.  
Zarząd decyduje i informuje grupę, co powinno zostać wykonane. Zarząd wyjaśnia sposób realizacji i kieruje grupą. Kontroluje postępy pracy i bierze na siebie odpowiedzialność za podjęte decyzje. Grupa jest informowana o decyzjach i oczekuje się od niej dostosowania do nich.

2. Zarząd konsultujący. 
Zarząd konsultuje się z grupą przed podjęciem decyzji. 

3. Zarząd partycypacyjny. 
Pracownicy rekomendują rozwiązania: partycypują, facylitują. Odpowiedzialność jest rozłożona. Grupa konsultuje się z zarządem przed podjęciem działań.

4. Zarząd współdzielony. 
Pracownicy decydują i działają: delegują pracę, działają w porozumieniu ze sobą. Odpowiedzialność jest rozłożona. Grupa ustala kierunek i podejmuje działania bez każdorazowej akceptacji zarządu.

top